Víte, co si představit pod pojmem oddlužení? A víte, jaký je rozdíl mezi oddlužením a osobním bankrotem? Pokud se potýkáte s dluhy, tyto dva pojmy by vám neměly být zcela neznámé. Na následujících řádcích vás seznámíme s radikálním řešením, které vás může z dluhové pasti jednou pro vždy „vysekat“. Ovšem cesta k životu bez dluhů není ani trochu jednoduchá a vyžaduje notnou dávku zodpovědnosti a uvědomění.

Osobní bankrot vs. oddlužení

Osobní bankrot je někdy též nazýván oddlužením. Ve své podstatě jde o proces, během kterého je řešen úpadek dlužníka. Právo na osobní bankrot bylo zavedeno v souvislosti s platností nového insolvenčního zákona. Ovšem o oddlužení nemůže požádat jen tak někdo. Podmínky pro osobní bankrot jsou pevně dané a nelze je nikterak obejít. Těmito podmínkami je například nutnost mít více, než jednoho věřitele, neschopnost dostát svým závazkům i skutečnost, že během předem vymezené lhůty (5 let) bude dlužník schopen uhradit alespoň 30 % vzniklých dluhů.

Výsledky oddlužení fyzické osoby

Pokud výše zmíněné podmínky splňujete, pak je pravděpodobnost na schválení vaší žádosti o oddlužení velmi vysoká. Žádost podáváte k místně příslušnému soudu. Ovšem i pro její sepsání platí určitá pravidla. Pokud budou součástí této žádosti nějaké formální nebo obsahové nedostatky, může vám být soudem vrácena nebo dokonce zcela zamítnuta.

V případě, že nechcete riskovat zamítnutí žádosti, obraťte se na specializované firmy, mezi které patří například Oddlužovací poradna, které vám rády pomohou. V případě, že je žádost soudně schválena, dlužník bude po následujících 5 let (nebo dříve, splatí-li dluh) pobírat pouze nezabavitelnou částku danou státem. Jakmile tato lhůta uplyne nebo osoba dluh vyrovná, je na ni pohlíženo jako na osobu dluhy nezatíženou.