Jazyková škola PELICAN v Brně už od roku 2002 pomáhá každoročně stovkám studentů dosáhnout vysněné úrovně jazykových znalostí. Do své výuky vnáší inovace v oblasti vzdělávání mladých i dospělých.

Škola PELICAN nabízí rozmanité možnosti v oblasti vzdělávání. Učit se zde můžeš jak individuálně, tak skupinově a nejde v žádném případě o to, jestli jsi čerstvým absolventem, který chce navštěvovat pomaturitní studium angličtiny nebo němčiny, zaměstnancem se zkušeností firemního vzdělávání, dítětem, které zajímá japonština, nebo seniorem, který chce zdokonalit své znalosti angličtiny.

PELICAN srdečně přivítá Tebe i Tebe, ať už jsi v jazyce naprostý začátečník nebo chceš pomoct s přípravou na FCE.

PELICAN je však mnohem víc než škola, ve které výuka probíhá denně na plné obrátky. Kromě toho, že škola organizuje jazykové kurzy, firemní vzdělávání či pomaturitní kurzy jazyků se škola od roku 2006 angažuje v mezinárodních vzdělávacích projektech.

V rámci neziskové organizace rozbíhá ročně celou řadu aktivit nad rámec samotné výuky, jejichž snahou je zejména inovační podpora v oblastech vzdělávání, kulturního porozumění a spolupráce a integrace menšin do společnosti.

Vzdělávací programy a projekty v rámci programu Erasmus+

Byl to vstup České republiky do Evropské unie, díky němuž naše země získala možnost zapojit se do rozmanitých forem iniciativ a aktivit, ať už v oblasti vzdělávání, odborných příprav do programů, které se zaměřují na podporu rozvoje vzdělávacích systémů a taky do vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi mezi státy, které jsou taktéž součástí Evropské unie, tak s organizacemi zemí třetího světa.

Převážná většina těchto programů je pak založena na zapojení vzdělávací instituce, která pak svým členům umožňuje finanční podporu nejrůznějších forem vzdělávání v partnerském zahraničním zařízení.

Erasmus+!

Je program Evropské unie, který je v období 2014-2020 zodpovědným programem v oblasti vzdělávání i odborné přípravy mládeže a sportu a neformálního vzdělávání.

Zodpovědným orgánem za tento orgán v České republice je MŠMT a národní agenturou, která je mimo jiné zprostředkovatelem finančních prostředků na podporu všech oblastí a také zodpovědnou institucí za aktivity spojené s implementací programu Erasmus +, je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Kromě 3 klíčových oblastí, uvedených níže, zahrnuje program Erasmus+ taky programy Jean Monnet a Sport. Chcete-li si přečíst více o klíčových oblastech, podívejte se přímo na stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo na stránky naerasmusplus.cz.

Naše projekty

A právě díky zapojení školy PELICAN můžeme našim studentům nabídnout inovativní výukové metody a zajistit taky pravidelné vzdělávání našich lektorů. Na projektech spolupracujeme s řadou významných evropských organizací a dnes Ti krátce pro představu ukážeme pár projektů, kterých je naše brněnská jazykovkasoučástí!

We Are One – projekt, jehož cílovou skupinou jsou cizí státní příslušníci přicházející v těchto dnech do Evropy. Cílem tohoto projektu je propojit výuku cizího jazyka s předáváním informací o právním, ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí v zemích evropské unie.

Lingua+ – projekt, který se zaměřuje na propojení výuky jazyka hostitelské země s hlubším představením ekonomické, kulturní a sociální reality této země s hlubším představením ekonomické, kulturní a sociální reality této země přicházejícím osobám do dané země.

Live2Work – jehož cílem je vytvoření tréninkových kurzů pro osobnostní rozvoj nízkokvalifikovaných mladých dospělých, včetně imigrantů z cizích zemí, vedoucí k jejich vstupu a udržení se na pracovním trhu a úspěšné integrace do společnosti.

MultiLib – neboli Multijazyková knihovna pro děti v Evropě, je projekt, reagující na příchod více než milionu cizích státních příslušníků do zemí Evropské unie a především jejich úspěšné integrace do společenství. Zvláštní důraz je přitom kladen na vzdělávání dětí směrem k otevřenosti vůči diverzitě, ale taktéž hrdosti na svůj původ a tradice.

Jsi zvědavý, jakým způsobem to v našem činorodém centru probíhá a chceš okusit naše jazykové kurzy nebo se stát součástí vzdělávacích projektů? Přijď nás navštívit na Lidickou 9. Budeme se těšit!

Tým PELICAN