V následujícím textu se zaměříme hlavně na chyby významové, neboť pro překlady nabízené pro Brno a okolí jsou tyto chyby nejčastější. Významové chyby se dají dále rozčlenit do těchto tří kategorií: Chyby vzniklé nedostatečnou znalostí jazyka...

Pokračování článku