Požadavky na požární bezpečnost upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který řadu zaměstnavatelů pravidelně budí ze spaní. Taková požární ochrana je totiž věda. Nejde jen o to, rozmístit po pracovišti dostatečný počet hasicích přístrojů, problém požární ochrany je mnohem rozsáhlejší a komplikovanější. Požární ochrana, stejně jako bezpečnost práce, je totiž hlídána speciálně vyškolenými kontrolory, kteří se v případě pochybení zaměstnavatele nebojí udělit pokuty, jež se mohou vyšplhat do astronomických výšin.

Kdo je zodpovědný za požární ochranu?

Za požární bezpečnost, stejně jako bezpečnost práce, zodpovídá zaměstnavatel. Mnohdy ovšem on netuší, co všechno do takové požární ochrany vlastně spadá. Z tohoto důvodu si najímají externí revizní techniky či tyto techniky přímo zaměstnávají do vlastních řad. Revizní technik má potom nastudován pečlivě zákon o požární ochraně i veškeré požadavky pro tuto oblast, jež se neustále mění a rozrůstají. Jeho úkolem je nastudované požadavky po důkladné kontrole pracoviště převést do praxe tak, aby v případě kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, jež by mohly vyústit v nepěknou pokutu.

Tip na článek:  Vyberte si výhodného dodavatele plynu

Nechte požární bezpečnost na starost jiným

Pokud ve svém týmu nemáte žádného revizního technika nebo osobu, jež by se o požární bezpečnost ve vaší firmě starala, oslovte profesionály na slovo vzaté třeba z firmy Extéria. Společnost patří mezi přední společnosti, působící v rámci celé České republiky s cílem poskytovat kvalitní služby v oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO u právnických osob a podnikajících fyzických osob OSVČ. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stejně jako zastupování klientů při kontrolách státního odborného dozoru. Potřebujete-li vyřešit požární bezpečnost či bezpečnost na pracovišti, je sázka na společnost Extéria sázkou na jistotu.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *