Některé firmy a společnosti zaměstnávají zahraniční pracovníky. Pokud se rozhodnou pro získání zahraničních pracovníků, je potřeba splnit některé podmínky související s administrativní činností.

Pro nábor zaměstnanců ze zahraničí je považována taková fyzická osoba, která nemá státní příslušnost ČR a ani není občanem Evropské unie.

Nábor pracovníků ze zahraničí

Z hlediska pracovněprávního se tito zahraniční zaměstnanci rozdělují do tří základních skupin.

První skupinu tvoří cizinci s trvalým pobytem na našem území, který získali na základě povolení k pobytu v ČR. V tomto případě není potřeba povolení k zaměstnání. Výjimkou jsou taková zaměstnání, která pro svůj výkon požadují státní občanství ČR.

Druhou skupinu tvoří občané členských zemí EU, EHS a Švýcarska. Výhodou je volný vstup na náš pracovní trh. Není tedy vyžadována zaměstnanecká karta nebo další doklady či povolení a zaměstnavatel s nimi může uzavřít pracovní poměr.

Povinností zaměstnavatele však je v tomto případě nahlásit, a to nejpozději v den nástupu takového zaměstnance, tuto informaci na úřadu práce, jež je příslušný k místu výkonu práce. Formuláře pro ohlášení jsou dostupné na portálu. Toto ohlášení je v souladu se zákonem o zaměstnanosti.

Do třetí skupiny náležejí zahraniční pracovníci z tzv. třetích zemí. V tomto případě jsou pro práci na území ČR vyžadována některá povolení a příslušné doklady. Pokud zaměstnavatel přistoupí na výběr pracovníků z této skupiny, musí počítat s náročným administrativním zatížením.

Tip na článek:  Unikátní magazín, který plní vaše přání

Co je tedy v tomto případě potřeba zařídit? Nejprve se jedná o oznámení volné pracovní pozice a její specifikace na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Jestliže se zaměstnavatel rozhodl zaměstnat cizince, u nichž je vyžadována zaměstnanecká či modrá karta, musí souhlasit se zařazením volné pracovní pozice do centrální evidence volných pracovních míst, jež lze obsadit držiteli zaměstnanecké či modré karty a zároveň musí souhlasit se zveřejněním volného pracovního místa po dobu alespoň třiceti dnů od oznámení na krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Další povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel může uzavřít pracovně právní poměr se zaměstnancem z třetích zemí pouze v případě, že ten předloží potřebné doklady – platné povolení pro zaměstnání (vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR) a platné oprávnění pro pobyt na našem území, nebo zaměstnaneckou či modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Současně má zaměstnavatel povinnost přihlásit zaměstnance pro platbu dávek sociálního a zdravotního pojištění a tuto skutečnost také nahlásit pomocí formuláře dostupného na portálu MPSV. V případě, že dojde k ukončení pracovní smlouvy, i tuto skutečnost musí zaměstnavatel nahlásit.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *