Do ČR za prací nepřestávají proudit ročně tisícovky cizinců. Od 90. let lze mezi nimi pozorovat nárůst mimo jiné i přílivu obyvatel z Mongolska. Jak se žije Mongolům v ČR?

Česko jako brána do lepšího světa

Zaměstnavatelé i tuzemští kolegové se shodují: Mongolská mentalita je poměrně svérázná. Menšina žije navenek sama pro sebe v uzavřené komunitě. To ovšem neznamená, že by o těchto skupinkách okolí nevědělo.

Temperamentní debata, zpěv a po práci hlučná zábava jsou poměrně typickými doprovodnými projevy. I když je to v Čechách často vnímáno negativně, pravdou je, že kulturní rozdíly se projevují na obě strany.

Ačkoli tak příslušníci tohoto národa mohou našinci připadat ve svém chování poměrně neurvalí, mohli by totéž tvrdit o nás. V Mongolsku je zase za neslušné považováno obyčejné vysmrkání se. Na veřejnosti se nic podobného nesmí.

Na druhou stranu je nutno přiznat, že v práci jsou Mongolové spolehliví a pracovití, svoje si odvedou. Podobné zvyklosti si většina přináší již ze své domoviny, kde se pracuje často do pozdních hodin.

Proto ostatně v českých firmách jejich počty rok od roku stoupají. Nebojí se ani náročnější práce, ochotně chodí na dvanáctihodinové směny. Není divu, řada lidí do ČR z Mongolska, v němž jsou palčivými problémy nezaměstnanost i alkoholismus, zamířila za výdělkem i celkově za lepším životem.

Problematika uzavřenosti je ovšem složitější. Mongolská povaha je sice z podstaty poměrně družná a přátelská, nicméně uzavřenost je spíše důsledkem jisté izolovanosti. Migranti neznají jazyk, neorientují se v sociokulturních vazbách, jsou od Čechů odlišní už na první pohled.

Tip na článek:  Jak najít vhodného zaměstnance?

Jsou Mongolové uzavření nebo ne?

Komunita se tak stává přirozenou záchytnou sítí, která pomůže například překlenout jazykovou bariéru. Ku pomoci jsou zejména krajané, kteří se do střední Evropy dostali v rámci tzv. družby, studijní či pracovní, už v 80. letech. Mnoho z nich se tu natrvalo usadilo, cítí se zde doma a jejich potomci již mongolsky ani neumí.

Personalisté se shodují, že v pracovním životě tento stav představuje významný benefit pro zaměstnavatele. Pakliže dosadí zaměstnance z Mongolska na pracovní post, v místních poměrech se příliš neorientuje, tudíž na přidělené práci zkrátka vydrží. Zaměstnanci jsou obecně poměrně málo informovaní.

Spíše praktickou záležitostí je tak i sdružování se v podmínkách sdíleného bydlení na ubytovnách a dalších formách bydlení. Za těchto podmínek jsou přirozeně migranti i skupinou velmi zranitelnou. A ohroženou předsudky, přestože třeba zvýšená kriminalita se v lokalitách s mongolskou menšinou nikdy nepotvrdila.

Vyvolávat dojem jisté nepřístupnosti může i poměrně typický rys mongolské povahy, kterým je silná národní hrdost a navenek sebevědomé vystupování. Mongolové si rozhodně jen tak nepřijdou říci o radu. S sebou to nese i pozitivum v podobě klidu. V Mongolsku se většinou nikdo nerozčiluje.

Máte zájem o nové pracovníky z Mongolska? Kontaktujte naši pracovní agenturu IRS Czech, která vám pomůže s náborem v zahraničí i vyřízením potřebných pracovních povolení.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.