I cizinci mají možnost se uplatnit na tuzemském pracovním trhu. Pro občany třetích zemí však platí určitá nutná pravidla, která se musejí dodržovat.

Občané členských států Evropské unie

Je nutné rozlišit, zda se jedná o občana pocházejícího z EU anebo o cizince, tedy o osobu z tzv. třetí země. Jinak řečeno také, jestli je dotyčná osoba občanem nečlenského státu EU. Pro členy EU platí vstup na pracovní trh v rámci unie bez omezení. Mají tedy stejné podmínky jako občané ČR a žádné povolení se po nich nevyžaduje.

Povinnost v takovém případě dopadá na zaměstnavatele, který má za úkol vést evidenci občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Současně musí, pokud takovouto osobu zaměstná, informovat krajskou pobočku úřadu práce.

Cizinec s trvalým pobytem na území ČR

Totéž platí i pro občany třetí země s trvalým pobytem na území republiky. Ti si mohou podat žádost o trvalý pobyt. Na jejím podkladě pak příslušné orgány zahájí řízení, v němž bude rozhodnuto, zda bude tomuto požadavku vyhověno nebo nikoli. Vše se řídí zejména zákonem o pobytu cizinců a některými dalšími předpisy.

Pokud obdržíte kladné vyrozumění, dostanete termín vydání povolení k trvalému pobytu a poskytnutí biometrických údajů. Jestliže jste žádost vyřizovali na zastupitelském úřadě, dostanete nejprve tzv. dlouhodobé vízum a poté si musíte v ČR opět domluvit termín poskytnutí biometrických údajů.

Cizinec ze země mimo EU bez trvalého pobytu

Cizinec ze země mimo EU a současně bez trvalého pobytu potřebuje povolení k pobytu i pracovní povolení. Přičemž má možnost tuto situaci řešit několika způsoby podle toho, o jaký typ zaměstnání se bude jednat.

Cizinec může získat jednak tzv. zaměstnaneckou kartu a jednak i kartu modrou. Jde o tzv. duální typ povolení, neboť tyto dokumenty v sobě spojují povolení k pobytu a pracovní povolení, což znamená, že cizinec, který je získá, už nepotřebuje vízum.

Hlavní myšlenkou jejich zavedení je zjednodušení procesu povolování dlouhodobého pobytu v ČR. Obě karty jsou navázány na konkrétní pracovní pozici.

Zaměstnanecká karta je určena pro všechny typy zaměstnání, modrá karta pouze pro profese s vyšší kvalifikací, a tedy se splněným stupněm vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání v délce minimálně 3 roky.

Stejně tak musí zaměstnavatel doložit, že držitel modré karty dostane alespoň 1,5násobek průměrné hrubé roční mzdy. Pravděpodobně i to je důvod, proč je v praxi zájem o tento typ povolení nižší.

Poslední možností, jak se může cizinec dostat do České republiky za účelem zaměstnání, je získání jednoho z typů dlouhodobých (tedy v délce nad 90 dnů) víz. Pak si budete podávat žádost o vízum za účelem vědeckého výzkumu.

To je napojeno na dohodu s příslušnou výzkumnou institucí, což může být typicky třeba vysoká škola.

S vyřízením pracovních povolení pro cizince vám ráda pomůže pracovní agentura IRS Czech.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..