Zahraniční zaměstnanci jsou v České republice využíváni více a více. Dříve se jednalo o manuální práce, kdy byli cizinci zaměstnáni převážně na stavbách. V současné době se trend rozmáhá mnohem více.

Nyní jsou k dispozici speciální pracovní víza, která jsou vydávána cizincům, aby mohli být zaměstnáni jako těžaři dřeva, aby se předešlo přebytečnému kůrovci. Nejčastěji se do České republiky za prací vydávají obyvatelé Ukrajiny. Ne však všichni jsou zde legálně s pracovní povolením.

Jeho vyřízení totiž trvá příliš dlouhou dobu, někdy se může protáhnout až na půl roku. Ukrajinci si tak raději zakoupí od různých překupníků víza, která jsou platná pouze na území Polska nikoli Česka.

Pokud tedy tak učiní, dopouští se nelegálního získání práce. Bohužel většina cizinců se za prací vydává poprvé, a nemá tedy žádné zkušenosti, takže si myslí, že bude vše v pořádku, kdy se jedná o země, které jsou vedle sebe.

Každá pracovní pozice, kde je evidován zaměstnanec z ciziny, je kontrolována inspektorátem práce, který kontroluje pracovní víza a zároveň pracovní smlouvu, která musí obsahovat správné náležitosti a zaměstnanec musí být za práci vždy řádně ohodnocen, stejně tak nesmí přesahovat týdenní počet hodin.

Sankce hrozící, pokud si cizinec nesjedná žádná víza

Ať už se jedná o neplatná víza na území našeho státu nebo o žádná sjednaná víza, vždy v první řadě přichází vysoká pokutu pro každého zaměstnavatele. Proto se těchto přestupků dopouští většinou jen menší podnikatelé, protože si nemohou dovolit čekat na zaměstnance, mohli by totiž přijít o danou zakázku.

Tip na článek:  Jak na výpočet důchodu v roce 2015?

Nemohou si také dovolit platit vysoké sumy zaměstnancům České republiky, kteří za minimální mzdu nechtějí pracovat. Větší zaměstnavatelé si pracovní víza svých zaměstnanců hlídají. Cizinec naopak bývá vyhoštěn z celého Schengenského prostoru. Na opuštění země má přidělený počet dní, během které si vyřídí nezbytně nutné záležitosti.

Vysílání zaměstnanců

Aby Ukrajinci mohli na území České republiky pracovat, i když mají polská víza, vystavují se dokumenty, které jsou definovány směrnicí 96/71/ES – vysílání zaměstnanců. Je-li tomu tak, tak jsou zaměstnanci vysíláni na území jiného členského státu, aby tam dočasně vykonávali svoji pracovní činnost.

Ovšem i tato situace je nelegální, pokud se na cizince přijde. Cesty totiž nikdy nebývají dočasné, takže se jedná o falešné vyslání.

Pracovní agentury

Převážná většina cizinců si chce práci a pracovní povolení sjednat samostatně. Hlavním důvodem bývá finanční stránka. Agentury si totiž za sjednanou práci a vyřízení veškerých dokumentů, účtují provizi z každé výplaty, což je pro některé absolutně nepředstavitelné, protože si přijeli hlavně vydělat dost peněz pro sebe nebo svoji rodinu.

Pracovní agentury však bývají nezbytnou součástí každé legální práce. Máte jistotu, že pracovní povolení budou platná. Čekací doba při sjednání víza přes pracovní agenturu může být až o polovinu kratší, protože agentury mívají na úřadech značnou přednost před jednotlivci.

Pokud pak využijete služeb agentury IRS Czech můžete jako cizinec absolvovat výběrové řízení přímo ve své zemi. Teprve až budete mít jistotu, že o vás má zaměstnavatel zájem, začnou se řešit pracovní povolení.

Z pohledu zaměstnavatele pak IRS Czech umožní nábor potřebných pracovníků přímo v zahraničí a následně zajistí všechny potřebné doklady pro legální práci v ČR.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *