Slyšeli jste již někdy pojem modrá karta? Potom jistě víte, že tento dokument opravňuje cizince k pobytu na našem území a k výkonu zaměstnání, přičemž dotyčný již nepotřebuje zvláštní pracovní povolení.

Modrou kartu mohou obdržet lidé, kteří mají takzvanou vysokou kvalifikaci, což znamená, že mají ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v délce alespoň tři roky.

Podmínky k získání modré karty

Žádost o modrou kartu si mohou podat cizinci ze třetích zemí, kteří chtějí v České republice pracovat déle než tři měsíce na pracovním místě, které si žádá vysoký stupeň odbornosti. Ověření vzdělání a takzvaná nostrifikace je v daném případě samozřejmostí.

Modrá karta může být vydána jen za předpokladu, že dotyčný dostane pracovní smlouvu, podle níž bude zaměstnán na plný úvazek, přičemž jeho hrubá mzda bude odpovídat jeden a půl násobku hrubé mzdy u nás.

Počet podobných pracovních míst, k nimž je vydávána modrá karta, je omezen. Jejich seznam je aktualizován na oficiálním portálu MPV.

Kde žádat o modrou kartu?

Žádost o modrou kartu se podává na zastupitelském úřadu České republiky ve státě, jehož je cizinec občanem. Jako příklad je možné uvést, že pracovní povolení pro Ukrajince ve formě modré karty bude vyřizováno na českém zastupitelství v Ukrajině.

Pro některé státy lze podat žádost na území České republiky na Ministerstvu vnitra. Nejedná se o jednoduchý proces, a proto se rozhodně vyplatí využít pomoci agentury, která pomáhá modré karty vyřizovat.

Tip na článek:  Nezapomínejte na pojištění: 5 pojistných krytí, do kterých se vyplatí investovat

Žádost o modrou kartu musí být doplněna o řadu dokumentů

K žádosti o modrou kartu je potřeba přiložit hned několik nezbytných dokumentů. Jedná se o platný cestovní doklad, který musí mít o devadesát dnů delší platnost, než je předpokládaná doba platnosti modré karty.

Dále by měly být připojeny dvě fotografie s aktuální vizáží žadatele. Nezbytné jsou i zmiňované nostrifikované dokumenty o dosažení vysoké kvalifikace nutné pro dané pracovní místo a jejich ověřený překlad do českého jazyka.

Vyžadovány jsou i doklady o garanci ubytování po dobu pobytu na českém území, pracovní smlouva, pokud se jedná o regulované povolání, tak i doklad o splnění podmínek pro jeho výkon.

Kroky následující po kladném vyřízení žádosti

Ve chvíli, kdy je žádost o modrou kartu kladným způsobem vyřízena, kontaktuje cizince pracovník Ministerstva vnitra, jenž se s ním domluví na termínu, kdy mu bude modrá karta vydána.

V té samé době se Ministerstvo vnitra spojí i se zaměstnavatelem, jemuž sdělí informaci o vyhovění žádosti o modrou kartu. Cizinec ještě před modrou kartou dostane potvrzení o naplnění podmínek k získání modré karty, jež může užívat jako platný doklad do té doby, než mu je vydána modrá karta s biometrickými daty.

Změna zaměstnání v prvních letech po získání modré karty podléhá souhlasu MVČR

Je třeba pamatovat na to, že během prvních dvou let může dojít ke změně zaměstnání takového cizince pouze se souhlasem Ministerstva vnitra ČR. Cizinec je povinen jakoukoli změnu nahlásit a vyčkat na rozhodnutí.

Chcete pomoci s celým procesem žádání o modrou kartu a ověřování vzdělání? Kontaktujte pracovní agenturu IRS Czech, která vás s tím pomůže. Nezávaznou konzultaci si můžete objednat na stránkách www.irsczech.com

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *