Získal-li žadatel svoje vzdělání v zahraničí, proces tzv. nostrifikace mu zajistí, že v ČR bude toto vzdělání považováno za rovnoprávné s tím získaným v tuzemsku. Jak nostrifikaci získat a co přesně je k tomuto úkonu potřeba?

Uznání zahraničního vzdělání – čeho se týká?

Ověření vzdělání je možné u všech tří stupňů v rámci českého školství. To znamená u základní, střední i vysoké školy.

Nostrifikace probíhá ve dvou úrovních. Když Česká republika není vázaná mezinárodní smlouvou tak, aby uznala zahraniční vysvědčení za rovnocenné s podobným dokladem o vzdělání, který byl vydán v ČR, vydává se rozhodnutí. Jestliže taková smlouva mezi dotyčnou zemí a ČR existuje, dostane žadatel osvědčení.

Nostrifikace nemusí být provedena. Dochází k tomu v okamžiku, kdy se studijní programy školy v zahraničí a té v tuzemsku od sebe natolik odlišují, že není možné považovat výsledné doklady o vzdělání za rovnoprávné. Dnes se tento problém již objevuje sporadicky, vzhledem k tomu, že studijní programy se na školách řídí mezinárodními standardy.

Uvádí se, že asi 90 % žádostí je vyhověno. Problém může vyvstat tehdy, pakliže absolvent svého vzdělání dosáhl již před dlouhou dobou. Je-li odlišnost pouze částečná, je zájemce podroben nostrifikační zkoušce. Tento postup je upraven ve školském zákoně.

Kdo a proč žádá o nostrifikaci vzdělání

O nostrifikaci může žádat ten, kdo se chystá v ČR pokračovat v rámci vyššího stupně vzdělávání, tedy například plánuje studovat ještě vysokou školu. V rámci profesního uznávání je pak pro občany třetích zemí u tzv. regulovaných povolání, což jsou ta, u nichž se vyžaduje specifické vzdělání a praxe, uznání akademického vzdělání v podstatě jedinou vstupenkou na pracovní trh.

Tip na článek:  Firemní vzdělávání: zaměřeno na zvyšování kvalifikace

A to i přesto, že cizinec řádně získal pracovní povolení, respektive v současné době už nejspíše modrou kartu nebo kartu zaměstnaneckou. Oba tyto dokumenty slouží nejen jako pracovní povolení pro cizince, ale plní i funkci povolení k pobytu. Nahrazují tedy také pro cizince víza.

Jak a kde požádat

V rámci žádosti vždy dokládáte rozsah vzdělání. V případě nostrifikace vysokoškolského diplomu tak musíte dodat soupis předmětů a jejich hodinovou dotaci. Dále přikládáte úředně ověřenou kopii diplomu, případně i jeho dodatků. Nostrifikovat totiž lze pouze to vzdělání, které jste úspěšně ukončili, což tímto způsobem prokážete.

Podobně je to s nostrifikací vzdělání středoškolského vysvědčení. Potřebujete právě vysvědčení z původní školy spolu se žádostí. Dokumenty předáte osobně nebo poštou na pobočku krajského úřadu, která by svoje stanovisko měla sdělit do 30 dnů. Správní poplatek činí 1 000 Kč.

Usilujete-li o přijetí k dalšímu studiu, zákon dává veřejným vysokým školám do ruky možnost uznat maturitní vysvědčení bez absolvování procesu schvalování na krajském úřadě. Pozor, pokud jste si vybrali soukromou vysokou školu, ty podobnou pravomoc nemají.

Chcete s celým procesem ověření vzdělání v ČR pomoci? Využijte služeb pracovní agentury IRSCzech, která se specializuje na zajištění víz pro cizince včetně pracovních povolení a nostrifikací vzdělání.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..