Chceme-li si povědět něco o firemním vzdělávání a zvyšování kvalifikace, musíme si nejprve ujasnit, co to vlastně to zvyšování kvalifikace je.

V tom nám pomůže andragogický slovník a definice v něm, která uvádí, že „zvyšování kvalifikace je zdokonalováním kvalifikace nad rozsah a obsah práce, která je pracovníkem dosud vykonávána. Může být iniciováno ambicemi pracovníka nebo zájmem a potřebami podniku.”

V následujících řádcích si povíme něco více o těchto dvou druzích zvyšování kvalifikace a dále také o nejběžnějším typu, kterým je firemní výuka angličtiny.

1. Zvyšování kvalifikace iniciované ambicemi pracovníka

Prvním typem zvyšování kvalifikace je ta iniciovaná ambicemi samotného pracovníka. Zaměstnanec si v takovém případě zvyšuje svoji kvalifikaci bez kontroly a kolikrát i bez vědomí svého zaměstnavatele.

Nutno podotknout, že někteří zaměstnavatelé se snaží v těchto případech vyjít svým pracovníkům vstříc, a to buď úpravou délky jejich pracovní doby anebo jim poskytují příspěvky na vzdělávání (často ve formě mzdových benefitů).

Mnoho společností však své zaměstnance při zvyšování kvalifikace ani finančně ani zohledněním jejich pracovní doby nepodporuje. Dělají to hlavně z toho důvodu, že by jim šířeji kvalifikovaný zaměstnanec mohl velmi snadno přeběhnout ke konkurenci. Není na tomto místě nejspíše nutné zdůrazňovat, že tento přístup je ze strany zaměstnavatele dosti krátkozraký.

Škála činností, kterými si zaměstnanci zvyšují kvalifikaci, může být skutečně široká. Může to být obchodník, který se naučí výtečně připravovat kávu, aby se jeho klienti s ním cítili co nejpříjemněji.

Může to být tělesný strážce, co se začne zajímat o módu a oblékání, aby na něm jeho služební oblek jen tak nevisel. Spadá sem prakticky jakýkoliv zaměstnanec, který při výkonu své profese nemusí hovořit v cizím jazyce, a přesto si u některé z jazykových škol zaplatí kurz angličtiny, neboť tyto jazykové dovednosti dříve či později rozhodně využije.

Prakticky každý člověk, který se ve svém volném čase věnuje buď sám anebo organizovaně činnostem, které třeba jen okrajově uplatní při výkonu odlišného povolání, si zároveň zvyšuje svoji kvalifikaci iniciovanou svými vlastními ambicemi.

Tip na článek:  Známe čtyři nejoblíbenější rekvalifikační kurzy na našem trhu

2. Zvyšování kvalifikace iniciované zájmem a potřebami podniku

Druhý typ zvyšování kvalifikace iniciované zájmem a potřebami podniku je více častý a setkala se s ním v dnešní době již většina zaměstnanců a to od nejnižších až po nejvyšší pozice. Jedná se o všechna ta školení a kurzy, které svým zaměstnancům nabízí jejich zaměstnavatel.

Firemní výuka angličtiny patří k nejčastějšímu druhu zvyšování kvalifikace iniciované ze strany podniku. Je to hlavně z toho důvodu, že se angličtina stala jazykem číslo jedna a je prakticky nezbytná pro výkon téměř jakéhokoliv povolání.

Řada ze zaměstnanců má však o firemním vzdělávání iniciovaném ze strany svého podniku časté předsudky. Je to hlavně kvůli jejich špatným zkušenostem, kdy museli na školení docházet po pracovní době, často dokonce v pátek, kdy byly z celotýdenní pracovní náplně již značně vyčerpáni. Kvůli tomu nebyli schopní se během zvyšování kvalifikace soustředit a to snižovalo dále jejich motivaci.

2.1 Jak vyzrát na nízkou motivaci zaměstnanců? Pomůžou experti ze společnosti PELICAN

Problémy s nízkou motivací svých zaměstnanců pociťuje již dnes řada soukromých společností z brněnské aglomerace a snaží se dopátrat, která z široké nabídky je ta nejkvalitnější firemní jazyková výuka. Brno má však výhodu, že zde sídlí a již dlouhé roky úspěšně funguje společnost PELICAN.

Společnost PELICAN totiž nabízí rozhodně ty nejlepší a nejkvalitnější firemní jazykové kurzy pro Brno a přilehlé okolí. Vynikajících výsledků dosahuje jak při vzdělávání v podniku, tak i v průběhu vzdělávání mimo podnik. Je to hlavně díky jejich mnohaleté a systematické práci, kdy se analyticky zaměřuje na práci s motivací zaměstnanců/studentů.

Firemní kurzy angličtiny od společnosti PELICAN využívají metody gamifikace založené na udělování odměn a trestů. Může to možná na první pohled znít trochu banálně, ale vyvážit ten správný mix dokáže jen velmi zkušený lektor. Studenti zaměstnanci jsou totiž na obdobný přístup od svých nadřízených zvyklí a příliš nápadné aplikace konceptu odměn a trestů velmi snadno prohlédnou.

Společnost PELICAN však díky spolupráci na mezinárodních projektech zaměřených na výuku a motivaci tento dokonalý mix našla. PELICAN tak může garantovat, že vaši zaměstnanci budou její firemní jazykové kurzy pro Brnoa okolí nejenže navštěvovat, ale budou je navíc i bavit!

Více o společnosti PELICAN a jejich službách se můžete dozvědět po kliknutí na tento webový odkaz.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *