V následujících řádcích se zaměříme na situaci v Jihomoravském kraji, ale tvrzení mohou být platná i pro zbytek České republiky. Nejdříve trochu zpět.

Jaké bylo Firemní vzdělávání v roce 2016

Firemní výuka pro Brno a celý Jihomoravský byla v posledních letech poznamenána odklonem od soft skills kurzů, a naopak příklonem ke kurzům zaměřujícím se obzvláště na hard skills (zejména pak na firemní jazykové kurzy v Brně).

Je to pochopitelné, neboť společnosti se obzvláště zaměřovali v posledním roce na lean management a tím pádem docházelo k zdůrazňování důležitosti toho firemního vzdělávání, které má přímé a prokazatelné dopady na hospodářský výsledek společnosti.

Typickým příkladem takové hard skill výuky jsou firemní kurzy angličtiny, pro které se rozhodla řada společnosti i státních institucí už v roce 2016. Firemní výuka angličtiny i v Brně byla v roce 2016 nejžádanějším druhem firemního vzdělávání vůbec.

Východiska pro firemní vzdělávání v roce 2017

V roce 2017 nedojde ve sféře firemního vzdělávání k překotným změnám, očekává se spíše zachování současných trendů.

K těmto trendům patří i odklon od soft skills a nárůst zájmu o hard skills firemní vzdělávání. V této oblasti budou obzvláště důležité firemní jazykové kurzy pro Brno, neboť se značně mění skladba jeho podniků. Brno už není městem těžkého průmyslu, dnes se spíše orientuje na strojírenství a služby všeho druhu.

To je nejvíce viditelné hlavně na kancelářských budovách, průmyslových parcích a zónách, které rostou před našima očima takříkajíc v přímém přenosu. Řada z těchto projektů bude dokončena právě v průběhu roku 2017. V těchto areálech obvykle sídlí velké nadnárodní podniky anebo dceřiné společnosti zaměřené nejen na výrobu, ale i na finanční a jiné služby.

Tyto společnosti už dnes pociťují nedostatek jazykově vzdělaných zaměstnanců a firemní angličtina je tak pro Brno a tyto společnosti působící v něm klíčová, neboť je často jediným způsobem, jak mít na konkrétní pracovní místa vhodné a zároveň jazykově vybavené zaměstnance.

Tip na článek:  Firemní vzdělávání: zaměřeno na zvyšování kvalifikace

Očekávaným východiskem pro rok 2017 je proto rostoucí zájem o firemní jazykovou výuku v Brně a okolí. Nejvíce poptávanou budou pravděpodobně stejně jako letos firemní kurzy angličtiny. To dokazuje i Krajský akční plán Jihomoravského kraje ve vzdělávání, který se pro následující roky zaměřuje na jazykové vzdělávání s důrazem na výuku německého, ale hlavně anglického jazyka.

Firemní kurzy angličtiny tak budou plošně rozšířené po většině firem a společnosti nabízející firemní výuku angličtiny budou muset přizpůsobit svoji nabídku rostoucí poptávce.

Kde si objednat nejlepší firemní jazykové kurzy

Když už jsme zmínili současná východiska pro firemní jazykové kurzy pro Brno, tak otázkou zůstává, která z jihomoravských společností nabízí nejlepší firemní kurzy angličtiny?

Vzhledem k očekávanému růstu poptávky bych vám doporučil Jazykovou školu PELICAN. Ta má totiž s rostoucí poptávkou po jejich službách zkušenosti i z minulých let, takže je pravděpodobné, že nejlépe zvládne očekávaný nárůst zájmu o firemní angličtinu v Brně v průběhu roku 2017

Další z nesporných výhod, které firemní výuka angličtiny u PELICANa má je její modifikovatelnost. Toho dosahuje díky několikanásobnému testování a práci zkušeného metodika, který vytvoří firemní kurz přesně vám a vaší společností na míru, což nenabízí žádná jiná konkurenční firemní výuka nabízená v Brněnském kraji.

Firemní jazykové kurzy dávají Brnu a společnostem působícím v něm konkurenční výhodu, kterou mohou využít k rozvoji svých zaměstnanců a jejich pracovních výsledků. Řada ze společností této výhody již využívá a těší se z přínosů, které jim Firemní výuka PELICAN pro Brno přináší.

Více o Jazykové škole PELICAN a firemních jazykových kurzech, které poskytuje v Brně a jeho přilehlém okolí, se můžete dozvědět na webových stránkách zde.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *