Každý zaměstnavatel je povinen nejen svým zaměstnancům platit, ale také je povinen přidělovat jim práci a hlavně zajistit jim bezpečné a hygienické podmínky na jejich pracovišti. Poslední jmenované představuje dlouhodobý úkol, který si vyžaduje nejen jednostranné zajištění příznivých podmínek zaměstnavatelem, ale také součinnost zaměstnance.

Zákoník práce
Povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům příznivé podmínky, zvláště pak povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost práce na pracovišti je zakotvena a pramení ze zákoníku práce. Zákoník práce v ustanovení § 101 a následujících upravuje bezpečnost práce představovanou na jedné straně povinnostmi zaměstnavatele a na druhé straně právy, ale také povinnostmi zaměstnance, které směřují k zajištění bezpečných pracovních podmínek.

Povinnosti zaměstnavatelů
Ona povinnost zaměstnavatele se však nevztahuje pouze na zajištění bezpečných pracovních podmínek pro jeho vlastní zaměstnance, ale také na zajištění bezpečného prostředí na pracovišti pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím na pracovišti zdržují. Bezpečnými a zdraví neohrožujícími pracovními podmínkami je pak myšleno nejen zajištění ze strany organizace práce, ale také zajištění ze strany ekonomické a právní. Tím je myšleno, že veškeré podmínky musejí být v souladu s právními předpisy BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a dále pak že veškeré náklady na toto zajištění, popřípadě na hrazení sankcí při nedodržení právních podmínek jdou za zaměstnavatelem.

Tip na článek:  Pracovníci z Filipín jsou u zaměstnavatelů velmi žádaní

Povinnosti zaměstnanců
Jak již bylo řečeno, povinnost však neleží pouze na zaměstnavateli, ale také na jeho zaměstnancích. Jejich povinnosti pak spočívají převážně v poskytnutí součinnosti při zajišťování bezpečných podmínek a dodržování právních předpisů BOZP.

První pomoc při zajištění BOZP
Pokud jste sami zaměstnavatelem a nevíte, kde hledat rady a tipy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či samotné pomůcky a prostředky na jejich zajištění (například první pomoc), pak se můžete obrátit na společnost VMBal s.r.o. Využít můžete jejich internetový e-shop, který vám nabízí mnoho výhod, například dopravu zdarma.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *