Co je odštěpný závod a proč je výhodné začít touto formou podnikat? Jak se zakládá?

Odštěpný závod je pobočkou firmy, která vznikne v jiném státě, než kde sídlí původní společnost. Navíc je zapsaný v obchodním rejstříku, a to i společně s tímto dodatkem, aby bylo jasné, o jaký typ organizační struktury se jedná.

Pokud zapsaný v obchodním rejstříku není, jde pouze o pobočku. Ta rovněž vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost. Odštěpný závod je tak vlastně specifickým druhem pobočky.

V minulosti jste se mohli setkat i s odlišným názvem, říkalo se mu organizační složka. Nový termín odštěpný závod vymezil až nový občanský zákoník, který tuto problematiku nyní upravuje.

Charakteristika odštěpného závodu

Nejdůležitější je, že odštěpný závod nemá právní subjektivitu, přestože majetkově, účetně i organizačně svou činnost vykonává odděleně od mateřské společnosti.

Nemusí být ani pojmenovaný v souladu s vaší původní obchodní společností. Z nové právní úpravy tato pasáž vypadla. Doporučuje se však zvolit takový název, aby nebyl žádným způsobem zavádějící či klamavý.

Vyžaduje se, aby byl zaregistrován také na okresní správě sociálního zabezpečení, na finančním úřadě a na zdravotní pojišťovně.

Odštěpný závod musí mít:

  • IČO
  • vedoucího
  • sídlo

Platí, že vedoucí smí za odštěpný závod jednat v okamžiku, kdy byl zapsán do obchodního rejstříku.

Tip na článek:  Firemní vzdělávání jde uskutečnit i online formou

Jak se odštěpný závod zakládá

Založení probíhá ve srovnání s klasickou obchodní společností odlišně, a to právě kvůli výše citované absenci právní subjektivity.

V našich podmínkách lze tvrdit, že se jedná i o variantu jednodušší a méně náročnou z časového hlediska, a to kvůli minimální byrokracii. Není nutné využít služeb notáře, který by jinak měl za úkol dát příslušnou podobu společenské smlouvě či zakladatelské listině.

O založení závodu si společně s vyplněnou žádostí a požadovanými dokumenty žádat na rejstříkovém soudu. Zde také zaplatíte registrační poplatek.

Odštěpný závod v praxi

V praxi se odštěpný závod zakládá především proto, že tak snadno lze rozšířit podnikání do zahraničí. Podnikatel je ušetřen nutnosti zakládat offshore společnost.

Vnitřní organizační struktura se vždy musí řídit právní úpravou daného státu, v němž působí mateřská společnost. Má-li tak například německá společnost odštěpný závod v České republice, vyžaduje se činnost v souladu se zákony Německa.

Odštěpnými závody se zabývá také legislativa EU. V každém členském státě proto lze tento typ organizační složky založit.

Absence právní subjektivity má taktéž významný dopad na chod celého odštěpného závodu: Veškeré transakce se realizují uvnitř jediné právnické osoby, znamená to tedy, že probíhají ryze neformálním způsobem. Pokud tak například dojde k převodu majetku, není vyžadováno vytváření kupních smluv.

Více informací o odštěpném závodu a pomoc s jeho založením získáte na stránkách parkerhill.cz

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *