V dnešní době je pro české firmy stále obtížnější najít na jimi poptávané pracovní pozice vhodného zaměstnance. Zatímco v roce 2008 byl pracovních sil dostatek, dnes je situace opačná. Je to vyvoláno hlavně ekonomickým růstem z posledních dvou let taženým intervencemi České národní banky.

Díky nim se daří hlavně průmyslovým proexportním firmám a roste tedy poptávka po technicky a jazykově vybavené pracovní síle.

Jak tedy najít vhodného zaměstnance?

Můžete se zkusit obrátit na personální agentury. V tomto případě ale zaplatíte za nástup zaměstnance poplatek ve výši několika jeho budoucích měsíčních platů. Rozhodně to tedy není levná záležitost. Navíc ani toto řešení není samospasné, neboť se může stát, že vhodný a dostupný kandidát na danou pozici v daném regionu a v daný okamžik prostě není.

Dalším řešením může být příchod zaměstnance z jiného regionu, než kde firma sídlí, popřípadě dokonce ze zahraničí. To s sebou nese ale řadu možných rizik. Např. z důvodů nevyzpytatelné dopravní situace bude zaměstnanec do práce často dojíždět se zpožděním. V případě cizinců je navíc situace ještě komplikovanější, neboť je potřeba, kromě byrokratických překážek, zohledňovat i rozdílné kulturní a pracovní návyky občanů cizích státních příslušností.

Opravdovým řešením se mohou stát firemní jazykové kurzy. Díky nim můžete doplnit jazykové dovednosti u zaměstnanců, kteří by na danou pracovní pozici splňovali všechna ostatní kritéria vyjma jazykových kompetencí. Často tak můžete zaplnit pracovní místo z vlastních rezerv či přijmout kandidáta požadujícího nižší plat.

Tip na článek:  S lektory o pomaturitním studiu jazyků

Zlepšování jazykových dovedností je investicí do lidského kapitálu, která se vám rozhodně brzy vrátí. Navíc půlroční jazykový kurz pro konkrétního zaměstnance stojí častokráte mnohem méně, než kolik jsou poplatky, které byste museli vyplatit personální agentuře za zajištění vhodného kandidáta.

Jedním z nejlepších a nejdéle působících poskytovatelů firemní výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji je Jazyková škola PELICAN z Brna. Jazykovou školou jsou nabízeny jak firemní kurzy angličtiny, tak i výuka euroangličtiny, která může být zajímavým rozšířením jazykových dovednosti pro zaměstnance dostávající se při plnění svých pracovních povinností často do styku s Evropskými úřady.

Jazyková škola dále nabízí firemní kurzy němčiny, italštiny či francouzštiny. Pokud vaše společnost exportuje mimo EU, rozhodně využijete i firemní kurzy ruštiny a španělštiny, které vám mohou otevřít dveře na východní trhy a do Latinské Ameriky.

V případě, že potřebujete další zaměstnance a rozhodnete se přivést takovouto kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí, jistě vám přijdou vhod i firemní kurzy češtiny, které taktéž nabízí Jazyková škola PELICAN.

S tímto kurzem se váš zaměstnanec rychleji začlení do běžného chodu společnosti a bude i snadněji navazovat s českými rodilými mluvčími toliko nezbytné mezilidské vztahy jak na pracovišti, tak i ve svém osobním životě.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.