Ve Spojených státech amerických je univerzita Harvard nejstarší a zároveň velmi výjimečnou univerzitou. Právě prezidenty, globálními vůdci a majiteli Nobelovi ceny se stali studenti, kteří úspěšně prošli studiem na Harvardské univerzitě. Určitě i Vy byste chtěli být takto úspěšní, ale na Harvardskou univerzitu bohužel nevezmou každého. Přijímací řízení obnáší různá pravidla, která si popíšeme níže.

Lze se naučit na přijímací zkoušky na Harvardskou univerzitu?

Na tuto otázku lze odpovědět jediným slovem a to slovo zní „nikoli“. Harvardská univerzita vzhlíží na každého zájemce osobně dle jeho dlouholetého zájmu o daný obor, dle motivace nebo jeho znalostí a celkovém přehledu o daná témata. Samozřejmě je nutnost mít specifický talent.

Kdo má vyšší šanci se dostat na Harvardskou univerzitu?

Základem pro potencionální možnost studia na Harvardské univerzitě je potřebný zisk z testu ACT nebo SAT. Tyto testy lze přirovnat k testům SCIO. Dalším předpokladem ke studiu na této prestižní univerzitě je velmi dobré vyjadřování v anglickém jazyce. Při přijímacím řízení se předkládá i motivační esej. Nepodceňujte ani doporučení od učitelů, diplomy, účasti na různých projektech a další podklady, kterými rozhodně u přijímacího řízení neprohloupíte a které dokazují, jak jste aktivní.

Studium na Harvardské univerzitě

Ke studentům na Harvardské univerzitě se přistupuje osobně a otevřeně, takže můžeme říci, že dialog diskuze je nedílnou a stěžení součástí studia. Obrovský důraz je na Harvardské univerzitě kladen na kritické myšlení, analyzovat situaci, umění argumentovat, a také slušné a zdvořilé vystupovaní při prezentování studentových názorů.

Tip na článek:  6 způsobů, jak ti pomaturitní studium změní život

Lze se vyhnout zkouškovému období?

Na tuto otázku lze odpovědět opět jediným slovem, a to „ne“. Zkouškové je na Harvardu odlišné od univerzit v České republice. Na Harvardské univerzitě se studenti hodnotí průběžně během výuky, a tak je nutné se pečlivě připravovat po celý semestr. Harvardská univerzita má obrovskou výhodu v tom, že disponuje perfektními materiály a pedagogickou podporou. Dále pak vybavením v učebnách, laboratořích a knihovnách. Vybavení této univerzity je vskutku unikátní a každý zde bude určitě nadšený.

Studium na Harvardské univerzitě a jeho cena – výpomoc od nadace Tomáše Krska

Pokud hodláte studovat na některé z amerických univerzit, tak se připravte na to, že studium se zde musí platit. N Harvardské univerzitě se výše školného může vyšplhat i na 50 000 amerických dolarů. Musíte samozřejmě počítat i další náklady, které zahrnují pojistné a náklady na živobytí. Tato univerzita poskytuje stipendia, která jsou určena pro vybrané studenty, a část jejich nákladů může být tímto způsobem pokryta. O výpomoc s financováním studia můžete požádat i různé nadace nebo sponzory. Mezi takové osobnosti patří i pan Tomáš Krsek a jeho nadace se jménem Krsek Foundation, kterou založil Tomáš Krsek se svou manželkou paní Martinou Krskovou. Nadace Krsek Foundation nabízí nadaným studentům z České republiky stipendia, které se mohou vyšplhat až do výše jednoho miliónu korun. Každým rokem je vybráno nejvýše 10 nadaných studentů.

Tomáš Krsek vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, poté nastoupil na pozici makléře, po dvou letech se stal asistentem finančního ředitele ve Škodě Plzeň. Postupně se vypracoval až na vedoucí pozice:

  • 1996 se stal vedoucím projektového financování ve Škoda Stell
  • 1999 povýšil na finančního ředitele celé Škody, kde se podílel také na transformaci podniku a jeho záchraně
  • 2009 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva
  • 2010 se stal předsedou představenstva v dceřiné společnosti Škoda Transportation
  • 2011 vznikl nadační fond manželů Krskových Krsek Foundation

harvard1

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *