Jazyková škola Brno Ti dnes představí SJZ úrovně B2. Proč do toho jít? Nejen, že certifikát, který získáš můžeš využít při studu na střední i vysoké škole, při pracovních stážích v zahraničí či při zahraničním studiu, ale pomůže Ti zejména při hledání zaměstnání, a to nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku!

Ano, největší uplatnění získaný certifikát skutečně (a možná překvapivě) nalezne na domácím trhu práce. Úspěšné vykonání „státnice“ z jazyka je velkým přínosem pro každý životopis.

Co předchází získání certifikátu

Nejprve se, opět překvapivě, musíš daný jazyk naučit. Tedy, alespoň jazykovka Brno PELICAN to svým studentům vřele doporučuje. A to přinejmenším na úrovni vykonávané zkoušky! Předejdeš tak stresu i pochybám.

Ač některým studentům vyhovuje nejvíce samostudium, pro větší procento lidí tudy cesta nevede. Samostudium je spojeno s brzkou ztrátou motivace. Doporučujeme Ti proto navštěvovat skupinové či individuální kurzy s kvalifikovanými lektory, kteří Tě jazyk naučí nenásilnou formou, zábavně a efektivně.

A co je hlavní, nenechají Tě ztratit motivaci a studium jazyka vzdát! A to je, vzhledem k „úmrtnosti“ studentů jazyka nejen při samostudiu, ale i v  jazykových kurzech, skutečně potřeba!

Zvolit si tedy můžeš jak jazykový kurz individuální, tak klasický kurz skupinový. Pokud potřebuješ s vyučovaným jazykem intenzivní kontakt, doporučujeme Ti začít navštěvovat pomaturitní studium angličtiny, němčiny či dalších jazyků.

Tato forma studia je skvělou volbou taky pro všechny, kteří se chtějí blýsknout znalostí více než jednoho jazyka, jazykovka Brno PELICAN totiž k pomaturitnímu studiu nabízí každému studentovi ještě jeden klasický jazykový kurz zdarma. Můžeš tak začít k angličtině navštěvovat třeba kurzy němčiny a na konci roku si můžeš namísto jednoho certifikátu odnášet hned dva!

Každým rokem se zvedá taky obliba firemních jazykových kurzů. Firemní vzdělávání je trendem posledních let, jelikož nejeden zaměstnavatel zjistil, že právě taková investice do zaměstnanců společnosti se skutečně vyplatí.

A co znamenají firemní kurzy angličtiny pro Tebe? Že se můžeš jazyk naučit v rámci svého zaměstnání, získat certifikát o znalosti jazyka a posílit své sebevědomí v pracovním prostředí!

Tip na článek:  Ověření vzdělání v ČR – tzv. nostrifikace

Státní jazyková zkouška úrovně B2

Písemná část zkoušky

Pro písemnou část zkoušky úrovně B2 se vymezuje čas 4 hodiny. Zdá se Ti to hodně? Věř tomu, že to uteče jako voda a budeš rád, když Ti nějaká ta minuta ještě nebude i chybět. Písemná část má totiž za úkol ověřit hned několik aspektů Tvých znalostí jazyka. Jedná se např. o míru porozumění čtenému cizojazyčnému textu, dovednosti sestavit v daném jazyce sdělení o určitém rozsahu, porozumění textu vyslechnutému a v neposlední řadě taky schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální kategorie v cizím jazyce.

Ústní část zkoušky

Tato část probíhá nejdříve 14 dní po úspěšném vykonání části písemné. Trvá cca 15 – 20 minut a ověřuje se v ní zejména dovednost pohotově reagovat při běžných situacích denního života a taky schopnost plynně hovořit o vybraných tématech, mezi které patří např. rodina a společenský styk, bydlení a město, ve kterém žijeme, práce a zaměstnání, příroda a ekologické problémy, cestování, umění, vzdělávání, ale taky třeba témata týkající se České republiky a země, ve které se daným jazykem hovoří.

Dobrá zpráva pro všechny, kterým se ústní část zkoušky tak úplně nepovedla, je, že může být povoleno ústí část opakovat, pouze však v případě, že písemná část byla hodnocena známkou výborně nebo nejhůře velmi dobře.

Ať už navštěvuješ kurzy španělštiny nebo třeba pomaturitní studium, mělo by být pro Tebe důležité zvolit si cíl, který chceš studiem jazyka dosáhnout! Tím je samozřejmě zejména zlepšení Tvých jazykových znalostí a dosažení požadovaného jazykového pokroku.

Důležitým krokem je taky mít určitou motivaci, kterou se může stát právě státní jazyková zkouška a získání certifikátu svědčící o znalosti jazyka. Pojď s námi do toho!

Tvůj PELICAN

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *