Pracovníci s elektřinou a s elektrickým proudem, zvláště elektrotechnici a revizní technici musejí být proškolení o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K tomu je potřeba projít školením podle vyhlášky 50/1978 Sb. Pokud do této skupiny spadáte a nevíte, kde takovým školením projít, pak se obraťte na společnost BATECH, s. r. o.

Společnost BATECH, s. r. o. se na školení dle vyhlášky 50/1978 Sb. (dále jen vyhláška 50) specializuje. V souvislosti s touto problematikou pořádá nejen školení, ale v rámci vyhlášky 50 poskytuje i mnoho dalších služeb, které by se vám mohly hodit.

Představení společnosti BATECH a její nabídky

Jak již bylo řečeno, BATECH se zabývá školením dle vyhlášky 50. Svoje služby a školení poskytuje v tomto oboru již dlouhých 20 let. O profesionalitě a kvalitě společnosti však nehovoří pouze dlouholetá praxe, ale také bohaté zkušenosti a také přes 800 proškolených revizních techniků elektrických zařízení a více jak 3000 elektrotechniků. Všichni tito technici absolvovali školení vyhláška 50 se společností BATECH a získali tak Potvrzení o praxi.

Tip na článek:  Lingua Sandy: Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem…

Společnost však neposkytuje pouze školení podle vyhlášky 50, ale v souvislosti s tímto školením a hlavně v návaznosti na něj testuje školené techniky, kteří tak získají potvrzení o praxi a také lékařský posudek. Služby BATECH však nejsou pouze vyhláška 50, testy a zkoušky, ale také služby zákazníkům v oboru revize elektro a poradenství či odborné kurzy.

Co je předmětem školení?

Předmětem školení jsou předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má školený a zkušený pracovník po proškolení vykonávat či dokonce řídit. Druhá oblast školení je směřována na místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečností pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, která opět souvisí s činností na elektrickém zařízení, atd.

Co je výsledkem školení?

Výsledkem školení je získání potvrzení o praxi, osvědčení z přezkoušení a také lékařské potvrzení, které svědčí o schopnosti pracovníka vykonávat práce na elektrickém zařízení i ve výškách.

 

 

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *