Školení ADR pro řidiče

Podnikáte v dopravě? Máte všechna potřebná školení? Některá školení pro řidiče, přepravce nebo dopravce jsou povinná a jiná naopak nemusíte nutně absolvovat. Pravidelná školení řidičů zajistí ochranu vašich zájmů.

Pravidelné školení řidičů

Pravidelné školení řidičů je nezbytností, aby byly dodržovány platné legislativní podmínky při jízdách na silnicích. Autodopravci mohou využívat komplexní služby Česmadu Bohemia pro podnikání ve svém oboru. Školení řidičů zahrnuje například okruhy týkající se pracovních režimů řidičů, legislativy silniční dopravy, první pomoci, evidenci pracovní doby řidičů.

Nechybí ani odborné semináře pro obsluhu digitálního tachografu, tranzitního celního systému TIR nebo školení pro dispečery nákladní dopravy. Zaměstnavatelé a dopravci jsou povinni zajistit odpovídající platná školení pro osoby, které budou pro ně určitou činnost vykonávat.

Školení ADR pro řidiče

Školení ADR pro řidiče se vztahuje k dohodě ADR, tedy k Evropské dohodě i silniční přepravě nebezpečných věcí. ADR zahrnuje předpisy tří základních povinných školení. Konkrétně se jedná o školení řidičů pro získání průkazu ADR. Školení se vztahuje na všechny řidiče, mimo převážejících jen podlimitní množství nebezpečných věcí. Dále probíhá školení bezpečnostních poradců ADR. Toto školení je nutností pro všechny podniky, které provádějí přepravu nebezpečných věcí, anebo se zabývají jejich nakládkou, balením, vykládkou a plněním.

Tip na článek:  Dovoz aut z EU? Zajímavá zkušenost i zbytečný risk! Anebo ne?

ADR školení je určené také pro ostatní osoby, když se podílejí na přepravě nebezpečných věcí. Školení ADR je nutné i pro osoby přicházející do styku s nebezpečnými věcmi. Jedná se třeba o skladníky, závozníky, řidiče převážející podlimitní množství nebezpečných věcí a tak dále. Pořádají se i semináře pro bezpečností poradce, kde nechybí informace týkající se změn v Dohodě ADR a jiných problémů spojených s přepravou nebezpečných věcí.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *