Získat české občanství nelze jen tak. Velmi důležité je nejen splnění základních podmínek pro udělení občanství, nýbrž i splnění požadavků, jakým je například znalost českého jazyka a podobně.

Pokud má cizinec pádné důvody k tomu, aby o české občanství požádal, musí si kromě patřičných dokumentů připravit i notnou dávku trpělivosti, jelikož celý proces schvalování na Ministerstvu vnitra ČR, není nejrychlejší. Na co se tedy připravit v případě, kdy chcete podat žádost o české občanství?

Splnění podmínek je nezbytností

Pokud chcete zažádat o trvalý pobyt v ČR, musíte splnit hned několik zásadních podmínek. České občanství pro cizince se vyřizuje na Ministerstvu vnitra ČR, kde s sebou s žádostí o trvalý pobyt musíte splnit i jisté podmínky. O které podmínky se konkrétně jedná:

 • Žadatel musí při žádosti o trvalý pobyt mít v ČR alespoň pětiletý trvalý pobyt, přičemž se po tuto dobu musí bezpodmínečně zdržovat na našem území.
 • Žadatel musí rovněž prokázat i fakt, že nabytím státního občanství naprosto pozbude svého dosavadního státního občanství. Nesmí se samozřejmě jednat o člověka, který má status uprchlíka.
 • Žadatel musí doložit svůj výpis z Rejstříku trestů, kterým potvrdí, že nebyl minimálně po dobu pěti let soudně trestán.
 • Nezbytný je rovněž i pohovor, který je pro udělení občanství ČR nezbytný a který bude obsahovat i test z českého jazyka, kterým žadatel prokáže své jazykové znalosti.
 • Žadatel musí rovněž splnit veškeré povinnosti, které vyplývají z povinnosti platit zdravotní a sociální pojištění včetně odvodu příslušných daní.
Tip na článek:  Jak probíhá nábor zahraničních pracovníků 

 Jedině po splnění níže uvedených podmínek může být vaše žádost o získání trvalého pobytu na území ČR projednávána.

Kdy úřad podmínky pro získání občanství promíjí?

Existují ovšem i případy, kdy je cizinci celá řada podmínek prominuta. O tom jak získat české občanství i bez toho aniž byste museli splnit řadu formalit, čtěte níže.

 • Žádost o české občanství je bez okolků vyřízena, a to i bez toho aniž byste museli splnit celou řadu podmínek tehdy, narodil-li se žadatel na území ČR.
 • Dalším důvodem je trvalý pobyt na území ČR delší jak deset let.
 • Byl předán do pěstounské péče či byl osvojen obyvatelem ČR.
 • Je-li jeho manželkou či manželem občan ČR.
 • Je-li jeden z rodičů občanem ČR.
 • Dalším důvodem prominutí podmínek může být status uprchlíka, který z něj dělá bezdomovce bez státního občanství.

Kde se žádost podává?

Žádost o udělení občanství ČR žadatel podává na krajském úřadě, který spadá pod jeho trvalé bydliště. Se žadatelem je následně vyplněn dotazník, který prověří i zmíněnou znalost českého jazyka.

Tato žádost je následně s potřebnými doklady odeslána za pomoc cizinecké policie na Ministerstvo vnitra ČR, kde je žádost následně projednána a daný žadatel se dostaví na příslušný pohovor.

Autor: pracovní agentura IRS Czech – nábor pracovníků z Ukrajiny, Filipín a Mongolska

Zajímavé příspěvky z rubriky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.