Zaměstnanecká karta je novým dokladem, který umožňuje dlouhodobý pobyt na území ČR. Co vše je potřeba k jejímu vyřízení a které výhody má pro svého držitele?

K čemu zaměstnanecká karta slouží

Zaměstnanecká karta je typ povolení pro cizince k takovému pobytu, který zároveň má jako účel zaměstnání. Občan třetí země neboli cizinec musí na území ČR pobývat z těchto důvodů déle než 3 měsíce. Zaměstnanecká karta nahradila tzv. zelenou kartu, která byla zrušena v roce 2014.

Důvodem bylo především zjednodušení získávání pracovního povolení a povolení k pobytu, které jsou tak zastoupeny výhradně jediným dokladem. Na typu vykonávané profese nebo na nutném vzdělání v případě zaměstnanecké karty nezáleží.

Cizinec tudíž pro vstup na území ČR nemusí mít dlouhodobé vízum. Zejména pracovní víza pro Ukrajince se v minulosti stala doslova nedostatkovým zbožím a čekací lhůty na ně činily až půl roku.

To značně komplikovalo situaci na tuzemském pracovním trhu, kdy firmy trpěly silným nedostatkem zaměstnanců. Zaměstnanost v ČR je stále poměrně vysoká, o volná pracovní místa proto Češi zájem nemají.

Jak a kde si o zaměstnaneckou kartu požádat

Žádost o zaměstnaneckou kartu je nutné podat vždy osobně, a to na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Žádost je možné podávat výhradně ve státě, jehož je žadatel občanem. Případně může podávat žádost i tam, kde mu byl vydán cestovní doklad, jehož je držitelem.

Tip na článek:  Pracovníci z Filipín jsou u zaměstnavatelů velmi žádaní

Případně je možné rovněž podávat žádost státě, v němž je žadatel oprávněn k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Přímo na území ČR si lze také požádat na pracovišti MV ČR.

Co je k žádosti potřeba doložit (jako originál nebo úředně ověřená kopie):

  • platný cestovní doklad
  • doklad o zajištění ubytování
  • fotografie s aktuální podobou
  • pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti
  • pakliže je to vzhledem k charakteru profese nutné, tak i doklady prokazující odbornou způsobilost k jejímu výkonu

Volitelně se můžete ještě setkat s nutností doložit:

  • výpis z evidence obdobného charakteru jako tuzemský trestní rejstřík
  • doklad potvrzující, že jste splnili požadavky stanovené v opatření před zavlečením infekčních chorob

Pokud si o zaměstnaneckou kartu žádáte v ČR, případně jste nepřijeli na základě dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty, musíte doložit stejně tak i dokumenty potvrzující, že máte sjednané cestovní zdravotní pojištění.

Dále vás čeká uhrazení správního poplatku, a to ve výši 1000 Kč při žádosti u zastupitelského úřadu. Při podávání žádosti na pracovišti Ministerstva vnitra činí poplatek 1500 Kč.

Jak dlouho karta platí a lze ji prodloužit?

Zaměstnanecká karta se vydává na dobu maximálně 2 let. Prodloužení zaměstnanecké karty je možné, žádost je třeba podat nejdéle 14 dnů před vypršením její platnosti.

Jak vyřídit zaměstnaneckou kartu snáze

Vzhledem ke zdlouhavým administrativním úkonům a nutnosti zajistit potřebné podklady je výhodnější se v této situaci obrátit na pracovní agenturu, která celý proces i se shromážděním nutných dokumentů sama zajistí. Jednou z nich je také agentura IRS Czech, která má s vyřizováním karet a dalších typů víz pro cizince bohaté zkušenosti.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *