Ukazatelé zaměstnanosti se v ČR pohybují aktuálně na rekordních číslech. Koncem roku 2016 byla dokonce nejvyšší za celou dobu existence samostatné České republiky. Zdánlivě pozitivní situace má však i negativní dopad.

Trh práce v ČR

Český statistický úřad zaznamenal v tomto období zaměstnanost na úrovni 72,9 %. Firmám zaměstnanci přesto scházejí. Celkový počet chybějících lidí je asi 200 000, přičemž nejvíce volných míst je v Praze. Problém s malým počtem pracovních sil hlásí plná třetina firem, jimž přibývají vrásky zejména s hledáním dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců.

Nedostatek ale vládne napříč celým pracovním trhem a krize se postupem času prohlubuje. Nejsou posily do dělnických profesí, ale ani vysoce kvalifikovaní adepti na posty do výroby, se špatnou personální situací se potýká zdravotnictví a nemáme ani potřebné množství odborníků v oblasti IT.

Mnoho Čechů, kteří by mohli uplatnění doma najít, se raději rozhodne za prací zamířit na západ. K tomu jsou tuzemští zaměstnanci ochotnější než dříve zaměstnání měnit, pakliže nejsou spokojeni.

Míra fluktuace se zvyšuje. Typicky k tomu dochází u mladší věkové skupiny do 34 let. Zaměstnavatelé proto mají dále problém pracovníky nejen najít, ale i udržet.

To vše vede k výraznému ohrožení tuzemské ekonomiky, problém přiznává i vláda, která slibuje jednak lepší propojení trhu práce a školství a jednak umožní firmám efektivnější nábor pracovníků ze zahraničí, což je v současné době prakticky jediným smysluplným řešením situace. Za vzor si čeští podnikatelé berou v tomto směru například sousední Polsko.

Tip na článek:  Vybíráme firmu specializující se na ostrahu objektů

Jak na efektivní zaměstnávání cizinců

To se potýká s obdobným scénářem. Tamní legislativa je přitom k zaměstnávání cizinců velmi vstřícná. Nebývalý zájem o práci je hlavně mezi občany Ukrajiny a tento trend se dotkl i Česka, které je častou cílovou destinací pro osoby z této východoevropské země.

Průmyslníci si tak prosadili několik opatření, která mají nábor Ukrajinců usnadnit. Jedním z nich je hlavně Režim Ukrajina.

Do kompetence těchto programů se přesunula agenda vyřizování dlouhodobých víz a pracovních povolení. Systém Visapoint, zajišťovaný externím dodavatelem, se v tomto směru ukázal postupem času jako neefektivní a snadno zneužitelný.

Čeští zaměstnavatelé si vládní iniciativu chválí, přesto však mají jisté výhrady. Terčem kritiky je přetrvávající omezená kapacita, stanovené kvóty se velmi rychle vyčerpávají. Mimo to ještě pořád není doba potřebná k vyřízení povolení zkrácena dostatečně. Celý proces trvá v průměru plných 109 dnů.

Zaměstnavatelé se proto více a více učí využívat služby pracovních agentur např. IRS Czech, které nabízejí stále propracovanější služby, řada z nich se například zaměřuje výhradně na „dodávání“ zaměstnanců na vysoce odborné úrovni přímo v konkrétním odvětví. Spolupráce s personální agenturou tudíž jednoznačně pomáhá významným způsobem šetřit čas.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *