korenova cistirna

V České republice fungují již stovky kořenových čističek. Využívají se pro různé provozy, konkrétně se například jedná o nemocnice, obce, skládky, koupaliště, bazény, průmyslové provozy a různé individuální objekty. Jde o ekologickou a ekonomicky únosnější variantu vyčištění odpadních vod. Fungování kořenové čistírny nevyžaduje žádnou energii a je i nenáročné na svůj provoz.

Fungování kořenové čistírny odpadních vod

Principem čištění je nejdříve mechanické odstranění pevných nečistot, anaerobní předčištění v septiku či štěrbinové nádrži. Pokračuje se dočištěním v kořenových filtrech. Samotným kořenovým filtrem jsou nepropustné nádrže s výplní štěrku nebo kačírku. Skrz výplně dochází k pomalému protékání znečištěné vody. Kačírek je osázen mokřadními rostlinami, které se starají o čištění vody dohromady s mikrobiálním povlakem na filtru. V podstatě zde máte umělý mokřad s několika přirozenými procesy. Výsledkem je nezávadná voda. Kořenová čistička potřebuje jen minimální zásah člověka. Při provozu se čistí trubní vedení, objekty a také se musí odstraňovat suché rostliny zimy. Dále se jednou měsíčně vyvádí kal z nádrže a jednou ročně se sekají rostliny v kořenovém poli (zima).

Tip na článek:  Bezpečnost práce

Výhody kořenové čistírny pro obec

Kořenová čistírna se využívá pro různé druhy odpadních vod, tedy i z obcí. K nevýhodám se řadí vyšší požadavky na prostor v porovnání s mechanicko – biologickými čistírnami. Pokud máte v obci vhodnou plochu, můžete jásat, protože máte vyhráno. Obecní čistírna odpadních vod skvěle zapadne do krajiny a podpoří rozvoj biotopů. Díky jednoduché obsluze a údržbě zvládnou obsluhu běžní zaměstnanci obce a není třeba shánět specialisty. Dalším plusem jsou nízké provozní náklady, které budou cca dvakrát až 5x nižší než u klasické čistírny. Nepotřebují se oddávat žádná (bio)chemická činidla.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *