V životě podnikatele a zaměstnavatele přijdou momenty, kdy je třeba vedle služeb občanů České republiky využít i služby zaměstnanců z ciziny. Pracovní síla ubývá a možnost zahájení spolupráce s občany z rozvojových zemí nebo jiných zemí Evropské unie se stává stále více trendy a vyhledávaná.

Jenže kdyby to bylo tak lehké. Zaměstnavatel nemůže očekávat, že se s cizincem pouze dohodne na jeho pracovní činnosti a zaměstná ho. Proces získání pracovního povolení cizinců bývá složitější, řízený normami obsažených v zákonech, zákonících práce a předpisech, které musí být striktně dodrženy.

Logicky by se dalo vyvodit, že každý cizinec není úplným cizincem. Potencionální zaměstnance z okolních zemí můžeme dělit podle toho, zda k výkonu práce potřebují pracovní povolení v cizí zemi nebo nikoliv. Z této úvahy můžeme rozdělit lidi okolních světů a kultur do dvou následujících skupin.

Občan EU

Nyní si představme, že občan žijící v Paříži chce pracovat na území České republiky. Takovýto člověk, stejně jako jiní občané, jejichž země jsou součástí Evropské unie, jsou v rámci zákona bráni jako rovnocenní občané vůči obyvatelstvu České republiky.

Do této kategorie zařazujeme i země součástí Evropského hospodářského sdružení a zemi „helvétského kříže“, tedy hornaté Švýcarsko. Takovíto státní příslušníci nepotřebují ze zákona žádné pracovní povolení nebo osvědčující doklad. Na území České republiky mohou tedy libovolně pobývat.

Občané rozvojových zemí

Česká republika se stává tradičním místem pro práci občanů z Ukrajiny. My si pojďme říct, jaké kroky zúčastněné strany musí podniknout, aby došlo k zaměstnání ukrajinského občana. Takový občan země Třetího světa potřebuje k vykonávání zaměstnání na území České republiky speciální povolení. Povolení se týká nejenom práva pracovat na území jiného státu, ale i pobývat. Našeho Ukrajince lze zaměstnat pomocí tří základních dokumentů.

Zaměstnanecké karty

Prvním dokumentem jsou tzv. zaměstnanecké karty. Jde o dokument, který sdružuje jak povolení k pobytu, tak povolení k zaměstnání. Mluvíme tedy o určitém duplicitním charakteru dokumentu. Touto záležitostí se zabývají příslušné úřady dle představované délky žadatelovo zaměstnávání.

Dojde-li k prodloužení, záležitost už spadá pod křídla příslušných krajských pracovišť Ministerstva vnitra. Zaměstnanecká karta je určena pro všechny cizince bez ohledu na jejich schopnosti či kvalifikovanost.

Tip na článek:  Vyberte si výhodného dodavatele plynu

Povolení k zaměstnání a pobytu

Zavedení zaměstnaneckých karet v podobě duálních dokumentů dokázal nahradit proces, kdy podáváme dvě žádosti odděleně, a to k pobytu i k zaměstnání. Sympatizant sezónních prací, mladistvý, který má zájem o výměnný program nebo držitel dlouhodobého pobytu za účelem podnikání potřebuje k výkonu své práce tyto dva dokumenty. Oproti procesu získávání zaměstnanecké karty jde o časově mnohem náročnější krok.

Modrá karta

Pokud si srovnáváme proces vydávání zaměstnaneckých karet a tzv. modrých karet, jde o téměř totožné procesy. Ale jako vždy se najde pár bodů, které zmíněné procesy odlišují. Modrá karta je přidělena pouze těm cizincům, kteří vykonávají zaměstnaní s nutností vysoké kvalifikace. V drtivém případě se tak jedná o absolventy vysokých škol.

Podmínkou, kterou musí splnit potenciální zaměstnavatel je určení hrubé mzdy, která v porovnání musí dosahovat alespoň průměrné mzdy v ČR. Roli ve vydávání modrých karet hraje i délka zaměstnání, které musí být bezpodmínečně sjednáno po dobu jednoho roku.

Člověk má nyní v ruce jedno z oprávnění. Třímá zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo má výkon práce podložený dokumenty o výkonu zaměstnání a práva na pobyt. Teprve v tento moment mohou vznikat vazby mezi zaměstnancem a cizincem.

Zaměstnavateli vzniká hned několik ze zákona povinných povinností. Zaměstnavatel je povinen podat informace na příslušných úřadech o zaměstnání občanů z cizí země. Pro tento účel se vypisuje speciální doklad „Informace o nástupu do zaměstnání“. Uvnitř tohoto spisu jsou uvedeny osobní údaje zaměstnance, datum nástupu a informace o jeho budoucí pracovní pozici.

V případech kontroly zaměstnanců je zaměstnavatel mimo jiné uchovávat kopie tiskopisů, které občanům cizí země dovolují výkon práce na cizím území.

Taková je cesta k angažování pracovní síly z jiného státu. Je sice trnitá, ale riskovat pokutu ve správním řízení v řádech tisíců dle závažnosti vážně není nutné.

Pokud si chcete ušetřit čas související s hledáním vhodných zaměstnanců z Ukrajiny či jiného státu, nechte to na nás. Stačí navštívit stránku www.irsczech.com a poslat nám poptávku. Součástí našich služeb je zajištění potřebných pracovních povolení pro cizince, pojištění a asistence při jeho příjezdu do ČR.

Máme pobočku přímo na Ukrajině, takže se naší rozsáhlé databázi najdete nejen dělníky ale i kvalifikované profesionály.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *