Wallpaper Antique Damaged Damage  - kayelleallen / Pixabay

Mnoho z nás to zná. Ten nešťastný pocit, když objevíme plísně na stěnách. Většinou tomu je u málo větraných a nedostatečně vytápěných místností. Nemusí to být však pravidlem. Lze vždy vyřešit tento problém tak, že si dáme pozor na pravidelné větrání (ideálně krátké a intenzivní) a začneme v místnosti/objektu více topit? V řadě případů po naordinování těchto základních zásad se situace zlepší, někdy je však na vině okolní vlhkost, kterou již takto lehce vyvětrat nelze.

Důvodem je vlhkost

Za problémy s plísní a tmavými tečkami na zdi stojí především vlhkost. Ta může být základním problémem ve chvíli, kdy je její působení tak intenzivní, že narušuje zdivo. Na to zpravidla působí z jeho vnější strany, tedy zvenku, kdy je na zdivo kladem jeden velký nelehký úkol, kterým je zadržení okolní vlhkosti. Okolní vlhkost existuje a je všudypřítomná. Ať už v podobně nízkých teplot, sněhu, deště či permanentním působením vzlínající vlhkosti pod terénem (např. sklepní prostory).

Zdivo by v ideálním případě mělo být ošetřeno tak, aby těmto okolním povětrnostním podmínkám odolalo a vlhkost nepropustilo. A to jak do svých struktur, tak přes vnitřní omítku směrem do místnosti. Pokud tak nastane, pak větráním a topením nic nevyřešíme a musíme hledat komplexnější a účinnější řešení. Naruší-li se vlivem vlhkosti struktury zdiva, je nutné je znovuobnovit. Ideálně takovým materiálem, který bude mít hydroizolační vlastnosti a vytvoří tak reálnou bariéru, která nepropustí vlhkost dál.

Tip na článek:  Ve znamení stolní lampy

Těmito vysoce specializovanými pracemi se zabývá obor sanace zdiva, kdy například pomocí chemické injektáže zdiva do něj dodá speciální vodoodpudivou směs, která zastane funkci oné bariéry a vlhkost zadrží.

Odkop terénu

V případě sklepních prostor, kdy je aplikována svislá hydroizolace z vnější strany zdiva, je nutné počítat i s výkopovými pracemi, aby bylo možné provést odkop přilehlého terénu. V některých případech tento úkol zastane těžká technika, mnohdy však jsou například z důvodu nedostatku prostoru použity ruční výkopové práce.

Odborníci na prvním místě

Jak bylo uvedeno už v řádcích výše, sanační práce jsou vzhledem ke svému charakteru náročné. A to nejen z hlediska praktického, ale i teoretického. Zkušený pracovník musí umět vyhodnotit situaci a doporučit nejvhodnější metody a postupy. Jedná se o zásahy do zdiva, kdy je často potřeba brát ohled i na statiku objektu, která nesmí být nikdy nijak narušená.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *