Co pozitivního vám mohou dát andělské a tarotové karty?

Máte pocit, že se na vás vše valí a sype, že už nedokážete jasně myslet? Chcete najít cestu ke klidu a harmonii? Cestu ven ze spletitého labyrintu událostí a vašich představ o nich? Nebo se chcete jen na chvíli zastavit, podívat se na svůj dosavadní život v celé jeho komplexnosti a otevřít nové cesty? Najít další, odlišný směr? Zeptejte se karet.

Tarotové karty

Tarotové karty obsahují několik typů významových karet, jde o 22 karet Velké arkány a 56 karet Malé arkány. Ty se dále podle použitých symbolů dělí na Meče, Poháry, Hole a Disky. Existuje mnoho různých způsobů výkladu a mnoho různých významů, jak interpretovat tu kterou kartu v kontextu konkrétní otázky, na kterou se ptáte.

Vykládat tarot je skoro umění, hodné pravého mistra. O to víc poznání vás čeká, o to víc se z nich dozvíte, když se do tohoto zajímavého dobrodružství pustíte.

Tyto vykládací karty vám ukážou cestu, odpovědí na otázky, dají nahlédnout na možnou budoucnost, ale ukážou i zdroje současných událostí v minulosti. Usnadní vám vědomé nazírání na životní události v souvislostech. Při práci s tarotovými kartami se naučíte vykládat symboly a dávat si je do kontextu, protože u nich je důležité i to, jak karty vedle sebe leží. Naučíte se nacházet souvislosti.

Po získání určitých zkušeností s výkladem se vám tarotové karty stanou nerozlučným průvodcem.

Pro koho jsou tarotové karty vhodné?

Tarotové karty jsou vhodné jak pro zvědavce, kteří rádi zkoušejí něco nového, tak pro hloubavé, mysticky založené lidi, kteří už mají určitou zkušenost s prožitky, které nelze jen tak snadno vysvětlit podle školních pouček.

Tarotové karty vám ukáží mnohovrstevný obraz ve své komplexnosti, je potřeba nezkalené mysli a určitého řekněme nadhledu, aby se dal celý ten složitý, v symbolech zakódovaný obraz rozjasnit.

Tip na článek:  Plnoletí pánové, seznamte se s luxusním night clubem v Praze

Tarotové karty rozvíjí intuici, kombinační schopnosti, prohlubují sebereflexi i empatii.

Andělské karty

Andělské karty obsahují 44 karet, z nichž každá nese určité poselství. To je u každé karty přímo napsané. Inspirativní myšlenky jsou doprovázeny obrázky andělů, které působí pozitivně, navodí lepší náladu, můžou vás spolu s napsanými inspirativními myšlenkami zklidnit a příjemně emočně naladit.

Výklad andělských karet spočívá v nalezení své cesty v souladu s řečeným andělským poselstvím.

Pro koho jsou andělské karty vhodné?

Andělské karty jsou vhodné pro úzkostné lidi, kteří se bojí vlastního stínu a slyší trávu růst. Pro škarohlídy a pesimisty. Pro všechny ty, kteří by si ze symbolů v tarotu vybrali jen další potvrzení svých očekávaných katastrof, místo povzbuzení a probuzení vlastních sil.

Andělé, duchovní bytosti s obrovskou spirituální energií, vám dají sílu a budou vašimi průvodci. Mají pozitivní vliv na sebejistotu, s níž přijímáte události a řešíte běžné denní strasti.

Andělské karty jsou zvlášť vhodné i pro lidi, kteří jsou v akutním stresu. Kteří jsou momentálně zaměřeni pouze na řešení jedné jediné věci. Největšího problému. Takoví lidé se totiž sami potýkají s určitým tunelovým viděním. Při zaměření na svůj základní problém nevidí velké množství dalších věcí kolem. Ty jsou pro ně v té chvíli nezřetelné a ani je vidět nemohou.

Máte takové pocity? Zkuste se svěřit andělům. Andělé vidí hluboko do vaší duše a osvítí vaši nelehkou cestu porozuměním a jiskřičkami naděje. Na každý den si můžete najít radu, povzbuzení a novou jistotu, že neviditelné síly nad vámi drží ochrannou ruku. Andělské karty jsou vám emocionální oporou a pomůžou vám svou radou zdolat překážky.

Ať už si s tarotovými kartami prohloubíte sebepoznání či přijmete nabídku nechat se provést obtížným obdobím za pomoci životodárné energie duchovních bytostí obsažené v andělských kartách, v obou případech vás čeká zajímavá a krásná cesta.

Velký výběr tarotových karet najdete na stránkách www.poznani-knihy.cz nebo přímo na esoterické prodejně v Olomouci.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *