Soudní překlad

Víte, co si představit pod pojmem soudní překlad? A víte také, při jaké příležitosti jej budete potřebovat? Pokud jste se doposud s tímto dokumentem nikdy nesetkali a prozatím jej nepotřebovali, zřejmě asi nebudete mít sebemenší ponětí o tom, jak velkou váhu této listině jednotlivé soudy, ale i firmy, či správní instituce a úřady přikládají. Při překladu úředních listin, závětí, ale třeba i maturitního vysvědčení nebo úmrtního listu se proto nevyplácí aplikovat amatérský překlad s pomocí tištěných nebo online slovníků. V této situaci je výhodnější využít soudní překlady, které má na starosti soudní překladatel jmenován příslušným soudem.

Kdy vám přijde soudní překlad vhod?

V situacích, do kterých je kromě vás nebo vašich nejbližších „zapletena“ také osoba ze zahraničí. Může se jednat o svatbu s cizincem, rozvod a následné určení péče o děti, stěhování za prací do zahraničí nebo zahraniční studium. Soudní překlady jsou hojně využívány také při zakládání firem mimo hranice České republiky nebo při zahraničních soudních sporech. Z těch méně příjemných situací můžeme zmínit také smrt blízkého člena rodiny, který již nějakou dobu v zahraničí pobýval a svým potomkům nebo jiným členům zanechal dědictví. Jelikož nejrůznější smlouvy, úřední listiny a další právní dokumenty obsahují poměrně značné množství specifických právních výrazů, je vhodné obrátit se na specializovanou firmu či agenturu, která má se soudními překlady dlouholeté zkušenosti.

Tip na článek:  Mzdové účetnictví dokáže potrápit každou firmu. Lepší je vše vložit do rukou profesionálních odborníků

Proč se nevyplácí překládat listiny svépomocí?

Jelikož se tyto listiny dostávají do rukou soudů, nadnárodních korporací, ale i úřadů a státních institucí, měly by být bez faktických, gramatických i formálních chyb. Ty totiž mohou soudní proces nepříjemně zkomplikovat a poukázat na lehkovážnost zúčastněné osoby, v krajním případě způsobit i škodu, která vznikla z nepřesného překladu.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *