Soudní překlad

Víte, co si představit pod pojmem soudní překlad? A víte také, při jaké příležitosti jej budete potřebovat? Pokud jste se doposud s tímto dokumentem nikdy nesetkali a prozatím jej nepotřebovali, zřejmě asi nebudete mít sebemenší ponětí o tom, jak velkou váhu této listině jednotlivé soudy, ale i firmy, či správní instituce a úřady přikládají. Při překladu úředních listin, závětí, ale třeba i maturitního vysvědčení nebo úmrtního listu se proto nevyplácí aplikovat amatérský překlad s pomocí tištěných nebo online slovníků. V této situaci je výhodnější využít soudní překlady, které má na starosti soudní překladatel jmenován příslušným soudem.

Kdy vám přijde soudní překlad vhod?

V situacích, do kterých je kromě vás nebo vašich nejbližších „zapletena“ také osoba ze zahraničí. Může se jednat o svatbu s cizincem, rozvod a následné určení péče o děti, stěhování za prací do zahraničí nebo zahraniční studium. Soudní překlady jsou hojně využívány také při zakládání firem mimo hranice České republiky nebo při zahraničních soudních sporech. Z těch méně příjemných situací můžeme zmínit také smrt blízkého člena rodiny, který již nějakou dobu v zahraničí pobýval a svým potomkům nebo jiným členům zanechal dědictví. Jelikož nejrůznější smlouvy, úřední listiny a další právní dokumenty obsahují poměrně značné množství specifických právních výrazů, je vhodné obrátit se na specializovanou firmu či agenturu, která má se soudními překlady dlouholeté zkušenosti.

Tip na článek:  Nejčastější triky při výkupu ojetých vozidel

Proč se nevyplácí překládat listiny svépomocí?

Jelikož se tyto listiny dostávají do rukou soudů, nadnárodních korporací, ale i úřadů a státních institucí, měly by být bez faktických, gramatických i formálních chyb. Ty totiž mohou soudní proces nepříjemně zkomplikovat a poukázat na lehkovážnost zúčastněné osoby, v krajním případě způsobit i škodu, která vznikla z nepřesného překladu.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *