Jak na výpočet důchodu v roce 2015?

Nový rok přinesl řadu změn týkajících se nejen způsobu dědění, paušálů živnostníků, ale i vyšší průměrné mzdy nebo výpočtové formule důchodu. Jak si důchod v roce 2015 vypočítat a co k tomuto výpočtu potřebujete vědět? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek naleznete na následujících řádcích.

Není důchod jako důchod

Klasický důchod se skládá ze dvou základních složek. Tyto složky zahrnují základní výměru důchodu a procentní výměru důchodu. První zmíněná složka je pro všechny druhy důchodů totožná. Druhá se pak liší v závislosti na konkrétním druhu pojištění, jež má člověk sjednáno.

Co se v roce 2015 změnilo?

Značným rozdílem oproti minulým letům je skutečnost, že při výpočtu důchodu se budou v roce 2015 hodnotit pouze příjmy, z nichž bylo řádně odvedeno důchodové pojištění. Tato skutečnost se dotkne příjmů v letech 1986 až 2014. Pokud byste pro výpočet důchodu 2015 chtěli zohlednit příjmy dřívější, bude nutno jejich převedení na současnou úroveň za pomocí speciálních koeficientů. Změna se týká také procentní výměry důchodů v rámci individuální složky, jež se zvyšuje o 1,6%.

Zvýšení základní výměry důchodu a 2 redukční hranice

Další změnou, jež rok 2015 přináší, je zvýšení základní výměry důchodu o celých 60 korun. U všech přiznaných důchodů v roce 2015 bude jejich základní výměra činit 2 400 Kč. Změny se dočká také redukční hranice, k níž přispělo zvýšení průměrné mzdy. Do roku 2014 existovaly celkem 4 redukční hranice, v roce 2015 se jedná pouze o hranice 2, přičemž si oproti minulému roku přilepší spíše lidé s vyššími příjmy.

Tip na článek:  Tři doporučení pro ty, kteří chtějí požádat o půjčku

Začínáme počítat

Abychom mohli příjmy v jednotlivých letech porovnávat a počítat z nich průměrnou hodnotu, je potřeba jejich převedení na současnou úroveň. Tento propočet se provádí za pomocí již výše zmíněných koeficientů, které naleznete na stránkách týkajících se důchodové reformy nebo samotného výpočtu důchodu. Jelikož nepatří výpočet důchodu k nejsnadnějším, je vhodnější vyměnit papír a tužku za internetové kalkulačky, do kterých je možno vepsat individuální hodnoty, počty odpracovaných let a dosaženou mzdu. Na základě těchto informací dostanete jasnou odpověď týkající se přesné hodnoty důchodu, s níž můžete od roku 2015 počítat.

Kdo si polepší a o kolik?

V současné době činí průměrná výše důchodů 11 050 Kč. Muži přitom dostávají zhruba o 2 200 Kč více, než ženy. Proto by mohla nová metodika výpočtu důchodu drtivé většině českých důchodců přilepšit. Dle nejnovějších propočtů změnu ve výpočtu důchodu ocení zhruba 45 % seniorů, kterým se důchod zvýší o 150 – 200 Kč a další třetině důchodců by se mohl vyplacený důchod navýšit o 201 – 250 Kč. Náklady, které bude nutno na změnu vynaložit se pohybují na hranici 7 miliard Kč.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *